Gözlemlerim

Kokuların Etkileri Nelerdir?

Güzel Kokular Biz de Neler Uyandırıyor?
22Aralık

Devamı

Enerji ve Şifa Kanalları

22Aralık

Günümüzde Enerji Şifa neredeyse kaybolmuş bir sanat haline gelmiştir. Tecrübemizle, geleneksel iyileşme yöntemlerinin, fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olan her seviyedeki daha derin altta yatan enerjileri fark etmeden veya anlamadan, sadece fiziksel yaşam seviyelerini iyileştirmeye odaklandığımızı fark ettim. Oysaki bütünsel bir yaklaşım içerisinde olmalıyız.

Bununla birlikte “Yeni Dünya” nın benimsediği “Enerji Dünyası” yaklaşımında neleri kullanıp kullanmadığımızın ( renkler, kokular, kristaller) insanların refahı ve taleplerine göre sorumluluk alıp almadıklarını ön plana çıkarmanın öneminin altı çizilmelidir.

Devamı

Astrolojiye Neden İnanıyoruz?

1Kasım

Devamı